CV: Janne Tabori Kraft

 • 2000: reservelæge kirurgisk afdeling Holbæk sygehus, 6 mdr.
 • 2000: reservelæge medicinsk afdeling, Holbæk sygehus, 6 mdr.
 • 2001: reservelæge i almen praksis, lægehuset i Vig, 6 mdr.
 • 2001: reservelæge på specialafsnittet for skolebørn med ADHD, OCD og Tourette, Børne- og Ungdomsspykiatrisk Hospital, Risskov, 13 mdr.
 • 2002: reservelæge på specialafsnittet for skolebørn med ADHD, OCD og Tourette, Børne- og Ungdomsspykiatrisk Hospital, Risskov, 9 mdr.
 • 2004: Klinisk assistent, befolkningsstudie vedr. børn med tics og Tourette syndrom, 13 mdr.
 • 2005: reservelæge på ungdomspsykiatrisk afdeling for unge med skizofreni, depression, manio-depresivitet, ADHD, Børne- og Ungdomsspykiatrisk Hospital, Risskov, 12 mdr.
 • 2006: reservelæge på det almene småbørnsafsnit for børn med vanskeligheder med opmærksomhed, kontakt, tilknytning , indlæring, Børne- og Ungdomsspykiatrisk Hospital, Risskov, 12 mdr.
 • 2007: 1. reservelæge/konstitueret afdelingslæge på døgnafdelingen for indlagte børn og unge, Børne- og Ungdomspskiatrisk Hospital Ålborg, 12 mdr.
 • 2008: 1. reservelæge på specialafsnittet for småbørn med autismespektrumforstyrrelser , specifikke og generelle indlæringsforstyrrelser, Børne- og Ungdomsspykiatrisk Hospital, Risskov, 12 mdr

Kurser:

 • 2007: Kursus i kognitiv terapi på børne- og ungdomsområdet, herudover haves grunduddannelse i psykoterapi.
 • 2008: Kursus i brug af autisme diagnostisk observations skema (ADOS)
 • 2011: Nordisk konference om autismespektrumforstyrrelser, Forskningsenheden Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Aalborg
 • ADOS booster, Herlev.
 • ADHD og kost, Middelfart.
 • 2012: Piger og Autisme, Socialstyrelsen.
 • 2012: AACAP, American Academy of Child an adolescents psychiatry, San Fransisco.
 • 2013: Tony Attwood konference, SIKON, København.
 • 2014: Oversete piger og kvinder med ADHD og autisme, Seminarer.
 • 2014: Piger/kvinder med ADHD, Eli Lilly
 • 2014: Angst og social isolation hos unge og voksne med ASF, Center for Autisme.
 • 2014: Kursus i brug af ABAS-II, Hogrefe
 • 2015: Nordisk Konference – Psykiske problemer i ungdommen
 • 2016: Temadag ADHD
 • 2016: Scandinavian College of Neuropsychopharmacology
 • 2017: Kursus “Når angst rammer børn med autisme
 • 2017: Fordrag med Dr. Russell Barkley – verdens førende ADHD ekspert
 • 2017: Kursus i Funktionelle Lidelser ved Lisbeth Frostholm og Lene Toscano
 • 2017: Børn med Autisme Spektrum Tilstande, ved Jonathan Green, Ditte Rose Andersen og Ulla Holck
 • 2018: ADHD – et spadestik dybere, HB-PHARMA
 • 2018: BUP -DK årsmøde, Hotel Nyborg Strand
 • 2018: ADHD -Grænsefladen mellem ADHD og affektiv lidelse, Medice
 • 2018: Skab Tillidsfuld kontakt og kommunikation i sundhedsarbejdet, Seminarer.dk
 • 2018: Temadag om ADHD og ODD med Russell Barkley, Seminarer.dk
 • 2019: ADHD fra neurobiologi til klinik, Medice 
 • 2019: ADHD og Søvnforstyrrelse, Takeda
 • 2019: Hvordan håndterer lægerne den nye virkelighed i sundhedsvæsenet, FAS
 • 2020: ADHD 10 years update – what have we achieved, Medice
 • 2020: BUP årsmøde
 • 2020: Kursus Bipolar affektiv sindslidelse, TEVA
 • 2021: ADHD- At komme godt i vej, Medice Nordic
 • 2021: Klinisk Hypnoseterapi af børn og unge, Underfund v. Anna Knakkergaard
 • 2022 BUP årsmøde 
 • 2022 Tony Attwood kursus, Psykologisk Ressource Center 
 • 2022 Traumer, dissociation og dissociativ identitetsforstyrrelse, Seminarer.dk
 • 2022 Sarah Ward; Eksekutive funktioner – fra forskning til praksis
 • 2023 ADHD og kvinder, Takeda

 

Undervisning:
Jeg har mangeårig erfaring i undervisning af medicinstuderende, kommende speciallæger, pædagoger, lærere og pårørende.