Hypersensibilitet

Hyrpersensibilitet er ikke en egentlig diagnose, men er en lidelse der ofte ses sammen med neuropsykiatriske lidelser som fx autisme spektrum lidelser (ASF), ADHD og Tourette.

Hypersensibiliteten kan hos nogen medfører en betydende funktionsnedsættelse, og ofte finder man som forældre, at det er svært at finde viden og hjælp.

Hyrpersensibilitet er et udtryk for at barnet/den unge overreagerer på sanseindtryk.

Der er forskellige former for sanser

  1. Taktil -sans(berøring)
  2. Visuel –sans (synsindtryk)
  3. Auditorisk-sans (lyde)
  4. Olfactorisk –sans (lugte)
  5. Guterale- sans (smage)
  6. Procioptive sans (registrere kropspositioner)
  7. Vestibulære sans (registrere bevægelse)

Børn og unge med hyrpersensibilitet kan fx reagerer med:

Ubehag /irritabilitet/undgåelsesadfærd ved berøring, tøj der strammer/klør medførende konflikter ved påklædning ulyst ved at have tøj på

Ubehag/irritabilitet/undgåelse ved brusebade

Angst/skrig /ubehag/undgåelsesadfærd ved høje lyde

Opkast/angst/ irritabilitet/undgåelsesadfærd ved ubehagelige lyde

Ubehag ved lys (sidder gerne med nedrullede gardiner, tager solriller på, vil ikke ud i sollys)

Ubehag ved konsistensen af særlige madtyper, der medfører kvalme, opkast eller selektiv spisning

Svært ved balance/klodset

Børnene kan fremstå stille/hæmmende/sky eller voldsomme med højt aktivitetsniveau.

Årsag:

Årsag til hypersensibilitet er ikke fuldstændig kendt, men fra tvillingestudier ved vi, at genetik spiller en rolle og andre studier viser abnorme reaktioner ved påvirkning sensorisk.

Disponerende faktorer

For tidlig fødsel

Misbrug under graviditeten

Arvelighed

Andre neuropsykiatriske lidelser

Behandling:

Behandlingen skal tilrettes de vanskeligheder, der ses ved det enkelte barn.

Behandlingen foretages typisk af ergoterapeuter med særlig viden om børn med disse vanskeligheder.

Overordnet handler behandlingen om at

Forbinde sanseindtrykkene med noget behageligt/sjovt således man kan vænne barnet til indtrykkene (fx børste behandling, sandlege, gyngedanse til musik o.l )

At give barnet hjælp til plan for at håndtere sanseindtrykkene

Støttende behandling i form af løst, rart tøj, solbriller, klude med dufte der kan tages op og afværge ubehag ved anden duft, høreværn ( evt. bose quite comfort), karbad fremfor brusebad – hjælp til plan for håndtering/skærmning af sanseindtryk

Links

SPD:

australske hjemmeside for hypersensibilitet (sensory processing disorder)

http://www.spdaustralia.com.au/helpful-links-for-sensory-equipmenttools/

Understood:

Er en fin hjemmeside, der beskriver hyrpersensibilitet og mulige behandlinger

https://www.understood.org/en/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/sensory-processing-issues/sensory-processing-disorder-therapies-and-treatments