Hvordan bliver man henvist

Da vi har overenskomst med sygesikringen, skal man henvises via sin egen praktiserende læge. Konsultationerne vil derved blive dækket via sygesikringen.

BEMÆRK:

Såfremt lægen lægger henvisningen ud på Henvisningshotellet, bedes du ringe til Klinikken og meddele dette, da vi ellers ikke har mulighed for at vide henvisningen er sendt fra lægen.

I henvisningen fra egen læge vil det være en hjælp med oplysning om:

  • Hvilken diagnose der mistænkes samt symptomer.
  • Sygdomme i familien.
  • Familiemæssige forhold, hvor og hvordan barnet/ den unge er placeret.
  • Tidligere relevante undersøgelser/tiltag.

Før barnet/den unge vurderes psykiatrisk her i klinikken, er det hensigtsmæssigt, at der foreligger en kognitiv testning (WISC III el. IV). En sådan kognitiv testning vil typisk være lavet af en psykolog fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). Er der ikke lavet en kognitiv testning – kan en endelig diagnose i nogle tilfælde afvente denne.

Har jeres barn behov for en tværfaglig udredning, bør der henvises til børne- og ungdomspsykiatrisk hospital.