Hvis du er nyhenvist

Når vi har modtaget og læst henvisningen fra din praktiserende læge (hvis henvisningen er sendt direkte til klinikken), vil du modtage en mail fra os. I mailen vil du blive orienteret om, hvornår vi forventer at kunne indkalde jer til 1. konsultation. 

Ved lang ventetid anbefales det

  • At andre relevante tiltag iværksættes i ventetiden fx involvering af PPR/sagsbehandler, støtte i skolen/hjem, andet skoletilbud mv.
  • At man undersøger, om det er muligt at få behandling hurtigere andetsteds fx: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, anden privatpraktiserende børne- og ungdomspsykiater, Børn i psykiatriens grænseland (Aarhus kommune), Angstklinikken for børn og unge psykologisk institut Aarhus), Basis teamet (Aarhus kommune), privat praktiserende psykologer med erfaring i børn og unge.