Hvis du er nyhenvist

Når vi har modtaget og læst henvisningen fra din praktiserende læge vil du modtage et brev fra os. I brevet fra os vil du blive tilbudt en tid til 1. konsultation og 2. konsultation, – eller vi vil oplyse om vores ventetid.

Ved lang ventetid anbefales det

  • At andre relevante tiltag iværksættes i ventetiden fx involvering af PPR/sagsbehandler, støtte i skolen/hjem, andet skoletilbud m.v
  • At man undersøger, om det er muligt at få behandling hurtigere andetsteds f.eks: Børnepsykiatrisk hospital, anden privatpraktiserende børne- og ungdomspsykiater, Børn i psykiatriens grænseland (Aarhus kommune), Angsklinikken for børn og unge ( psykologisk institut Aarhus), Basis teamet (Aarhus kommune), privat praktiserende psykologer med erfaring i børn og unge.