Hvordan bliver man henvist?

Da vi har overenskomst med sygesikringen, henvises man hertil via sin egen praktiserende læge. Konsultationerne vil derved blive dækket via sygesikringen. Henvisningen dækker max. 8 konsultationer til udredning, og max. 12 konsultationer til behandling.

Har jeres barn/ung, behov for en tværfaglig udredning, er under 4 år eller har behov for medikamentel behandling før 6 års alderen, bør der henvises til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.

I henvisningen fra egen læge vil det være en hjælp med oplysning om:

  • Hvilken diagnose der mistænkes samt symptomer.
  • Sygdomme i familien.
  • Familiemæssige forhold, hvor og hvordan barnet/ den unge er placeret.
  • Tidligere relevante undersøgelser/tiltag.

Bemærk: Såfremt lægen lægger henvisningen ud på Den Nationale Henvisnings Formidling (DNHF), bedes du ringe til klinikken og meddele dette, da vi ellers ikke har mulighed for at læse henvisningen.

Forslag til mulige tiltag i ventetiden:

Vi har desværre en lang ventetid. Vi ved, at det er meget hårdt for både forældre og barnet at skulle vente så længe på en afklaring. Vi beklager meget.

Heldigvis er der ofte noget man kan gøre i ventetiden;

Indhent viden, jo mere man ved, jo bedre hjælper man sit barn. Viden kan fås her på hjemmesiden eller via deltagelse i relevante kurser.

Symptomer på angst, depression, tvangstanker og tvangshandlinger (terapi ved psykolog):

Indhent viden.

Terapi er første led i behandling af depression, angst og tvang hos børn og unge.

Opsøg derfor i ventetiden behandling ved psykolog (såfremt symptomerne ikke svinder ved samtaler med tætte voksne, eller ved aflastning fra kendte belastninger).

Medikamentel behandling er først relevant når terapi er forsøgt. I mange kommuner er der mulighed for gratis psykolog samtaler til unge, undersøg muligheden herfor. Såfremt der ikke er et gratis tilbud, opsøg ved behov sagsbehandler mhp.  mulighed for støtte hertil. Bed evt. jeres egen læge om beskrivelse af symptomer til jeres sagsbehandler.

Symptomer på koncentrationsbesvær, impulsstyringsvanskeligheder og motorisk uro (ADHD/ADD):

Deltag på kurser vedr. børn med ADHD/ADD evt. via Center for ADHD og ADHD-Foreningen. Drøft støtte/hjælp med institution/skolen med udgangspunkt i ADHD-pædagogik. Stort set alle børn/unge trives med de strategier, som man benytter til børn/unge med ADHD.

Autismespektrum-tilstande:

Sørg for en så forudsigelig og struktureret hverdag som muligt. Afprøv visuel støtte, pauser, giv støttende hjælp i det sociale. Drøft evt. mestringsstategier ved psykolog med viden om unge med sociale vanskeligheder.

Tic og Tourette Syndrom:

Læs her på hjemmesiden om tic. Mange børn med tic og/eller Tourette profiterer af ADHD-pædagogik.

Symptomer på indlæringsvanskeligheder:

Ved indlæringsvanskeligheder i stort set alle fag, undersøg da muligheden for en kognitiv vurdering /intelligenstest ved PPR. Vurder om skoletilbuddet er det rette.

Ved læse- og/eller stavevanskeligheder anbefales vurdering for mulig ordblindhed/dysleksi. Ved vanskeligheder i matematik kan evt. undersøges eventuel talblindhed/dyskalkuli.